Thursday, May 24, 2012

~catat hutangmu~

“Wahai orang yang beriman! Apabila kamu berhutang yang diberi tempoh hingga suatu masa, maka hendaklah kamu tulis (hutang dan masa bayarannya) …” (al-Baqarah: 282).


Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti,
‘Hutang emas’ boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati. . .